Έρευνες αναφέρουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν αναπτύσσεται πλήρως από την ηλικία των 20. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο μπορεί να μην είναι σύμφωνο με τις αξίες ή το σύστημα των πεποιθήσεών του μέχρι να αναπτυχθεί ο εγκέφαλός του. Από την πρώιμη εφηβεία μέχρι την όψιμη εφηβεία, δηλαδή από την ηλικία των 10 μέχρι την ηλικία των 19 μπορεί να προκαλεί σύγχυση εξαιτίας των απαιτητικών αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή και των συχνών αλλαγών. Οι έφηβοι αντιμετωπίζουν τον εκφοβισμό από συνομηλίκους, τις αλλαγές του σώματος και τη ρευστότητα στην εξέλιξη της ταυτότητας. Αυτή η ασυμμετρία με την ανάπτυξη και τις πολιτιστικές προσδοκίες μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα ανησυχίας, απογοήτευσης, πίεσης ή σύγχυσης. Μπορεί να μοιάζει με έλλειψη κινήτρων, παρορμητικότητας, κακής κρίσης, πίεσης από συνομηλίκους, έλλειψης λήψης αποφάσεων και  αίσθηση περιορισμού.