Η διαδικτυακή συμβουλευτική αποτελεί μία σύγχρονη υποστηρικτική μέθοδο, η οποία μπορεί να είναι  χρήσιμη και αποτελεσματική σε ανθρώπους, που λόγω γεωγραφικής απόστασης, λόγω κάποιας κινητικής δυσκολίας ή ακόμη και επιβαρυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούν να παρίστανται στο γραφείο του ψυχολόγου για την διεξαγωγή των συνεδριών.

  Εάν αισθάνεστε πώς η διαδικτυακή συμβουλευτική ταιριάζει στις ανάγκες σας σε αυτό το χρονικό σημείο  της ζωής σας, τότε επικοινωνήστε μαζί μου για να ορίσουμε την πρώτη μας αναγνωριστική συνεδρία.