Το επάγγελμα του Ψυχολόγου διασφαλίζεται από συγκεκριμένες αρχές Δεοντολογίας που δεσμεύουν τον επαγγελματία Ψυχολόγο.

 Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους προκειμένου να ενημερωθείτε έγκυρα για τις Αρχές Δεοντολογίας.

Κώδικας Δεοντολογίας Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων

http://www.seps.gr/index.php/2010-02-22-13-47-11-sp-1727489196

Οικουμενική Διακήρυξη Αρχών Δεοντολογίας για Ψυχολόγους

http://www.iupsys.net/about/governance/universal-declaration-of-ethical-principles-for-psychologists.html

 Καταστατικός Χάρτης Επαγγελματικής Ηθικής για Ψυχολόγους EFPA

http://www.seps.gr/index.php/2010-02-22-13-48-39

https://www.psy.gr/first.php?mid=11&subid=30&ssid=0